Cafwyd gyfarfod nos Lun yn yr ysgol. Gwelwyd bod y trip er gwaethaf y tywydd wedi mynd yn dda ond mi fydd yr yrfa chwist ar nos Lun, Rhagfyr 8ain yn yr ysgol am 8 o`r gloch.