Announcements

Richard A Wyn , Ail Symudiad A Fflach Jones

JONES RICHARD a WYN , AIL SYMUDIAD A FFLACH Dymuna Ann, Dafydd ac Osian, Dolwen, Blaenffos ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a chefnogaeth a dderbyniwyd yn eu colled trist. Diolch arbennig i'r rhai wnaeth dalu teyrnged ar hyd strydoedd Aberteifi ac ar y ffordd i'r capel ar ddiwrnod yr angladdau. Diolch arbennig i'r Parch Rhosier Morgan am weinyddu'r ddau wasanaeth ac am y teyrngedau hyfryd; i'r Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans a'i dam drefnu'r ddwy angladd gyda pharch ac urddas. Derbyniwyd £3,000 er cof, i'w rannu rhwng Uned Chemotherapi Glangwili, Gofal Canser Aberteifi, Cyngor Cymuned Boncath (Diffibriliwr i bentref Blaenffos) a Gofal Calon Cymru. Ann, Dafydd and Osian wish to thank everyone for all the support and kindness shown to them during their sad loss. Many thanks to all who paid tribute along the streets of Cardigan and towards the chapel; also for the donations received totalling £3000 for Cardigan Cancer Care, Glangwili Chemotherapy Unit, Boncath Community Council (Defibrillator for Blaenffos) and British Heart Foundation Wales. Special thanks to Rev Rhosier Morgan who officiated at both services, and to Mr Peter Evans, Funeral Director for organising the funerals with respect and empathy.

768 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.