Acknowledgements

Enid Adams

ENID ADAMS Dymuna Huw a John Ty Clyd, Adpar, ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn eu profedigaeth.Diolch hefyd I Ficer Johnathan Parker, Parch Carys Ann ac Maldwyn Lewis,Trefnwr Angladdau, am drefnu'r angladd gyda urddas

167 views

Messages