Marriages

D Davies

JONES DAVIES Llongyfarchiadau i SARA merch Mr a Mrs David Jones, Cribor Lwyd, Pontsian a DERFEL mab Mr a Mrs Eirwyn Davies, Alltgoch, Brynhoffnant ar ei dyweddiad. Dymuniadau gorau oddi wrth y ddau deulu

743 views

Messages