Tivyside Advertiser - Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Greeting

Rayann Thomas

Rayann  Thomas
THOMAS Rayann "Penfedw, Boncath" Diolch/Thanks Dymunaf ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb a gyfrannodd at Ambiwlans Awyr Cymru ar yr achlysur o ddathlu fy mhenblwydd yn 85 oed. Mae swm o £2,000 wedi ei drosglwyddo i Ambiwlans Awyr Cymru. I wish to thank everyone who contributed to the Welsh Air Ambulance on the occasion of my 85th birthday. The sum of £2,000 has been donated to the Welsh Air Ambulance.
 
Published on 09/04/2024
Rayann  Thomas