Greetings

D Jones

JONES Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i ffrindiau a chymdogion oddiwrth ELWYN a MORFYDD Brynhedydd, Heol Llyn y Fran, Llandysul gan ddiolch i gymdogion a ffrindiau am bob arwydd o garedigrwydd bob amser.

110 views

Messages