In Memoriam

John Lynn Davies

JOHN LYNN DAVIES, BRYNSTOP, CRYMYCH. I Gofio'n Annwyl am Lynn, Priod, Tad a Thadcu annwyl iawn hunodd Ddydd Gwener y Groglith, Mawrth 25 ain, 2016 yn 84 mlwydd oed. Gwag yw'r aelwyd heb dy gwmni, amser a gilia ond hiraeth a erys

579 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message