In Memoriam

Gretta Davies

Gretta Davies Bercoed (gynt o Tanyfoel, Rhydlewis) ~~~ Atgofion annwyl am wraig , mam, mam-yng- ngyfraith a mamgu arbennig iawn, hunodd 28ain Chwefror 2019 'Blwyddyn a aeth heibio Ers eich gweled chi Ond mae'r atgofion melys Yn gyson gyda ni'. ~~~ Gweld eisiau chi bob dydd Jeff Sue, Liz, Garry a John Isabelle a Gary Tomos, Ioan, Dewi a Meleri

542 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message