Announcements

John David Thomas

Thomas John David Yn sydyn yn ei gartref ddydd Sul, Mehefin 12fed, John o Frondeg, Castellnewydd Emlyn. Priod cariadus Nest, tad cefnogol a balch Angharad a'i phriod, Meirion, tad-cu chwareus i gannwyll ei lygad, Cynan, brawd annwyl i Dan, Gareth, Mair a'r diweddar Dinah. Ewythr a brawd-yng-nghyfraith hoffus. Cymwynaswr a ffrind i bawb. Gwasanaeth angladdol hollol breifat ar ddydd Mercher, Mehefin 22ain. Blodau'r teulu yn unig.

635 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.