Announcements

Eiry Jones

JONES Eiry Yn sydyn, ond yn dawel, yn ei chartref ddydd Gwener, Mehefin 3, 2022, bu farw Eiry Jones, Dwyfor, Maesyllan, Llanbedr-Pont-Steffan (gynt Swyddfa'r Post, Boncath a chyn-arweinydd Cor Crymych a'r Cylch) yn 75 mlwydd oed. Priod annwyl Gary, mam gariadus Meinir a Delyth, mam-yng-nghyfraith barchus Huw a Keith, mamgu hoffus Efa, Dylan, Sioned a Ffion, a chwaer dyner. Gwasanaeth preifat i'r teulu yn unig ddydd Mercher, Mehefin 15 yng Nghapel Bethabara am 1.00 o'r gloch. Rhoddion, os dymunir, i 'Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Philips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

548 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.