Announcements

Desmond Wyn Davies

DAVIES Desmond Wyn (PS210) Yn annisgwyl ddydd Mawrth, Rhagfyr 14eg, 2021, wedi salwch byr hunodd Des, Min y Maes, Penparc, Aberteifi, priod annwyl Esta, tad tyner Non, Nerys a Danny, ffrind Huw, brawd y diweddar Bryan, brawd-yng-nghyfraith Eirian, ewythr hoff, cyfaill ffyddlon i'w ffrindiau a'r gymuned gyfan. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Ffynnonbedr, Felinwynt ddydd Iau, Rhagfyr 30ain am 1 o'r gloch ac yna yn hollol breifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth. Cyfraniadau er cof, os dymunir, i Ymchwil Cancr Cymru trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. (01239 654240)

1985 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.