Death Notices & Obituaries

Roy Lewis

LEWIS Roy Yn sydyn, ond yn dawel, yn ysbyty Glangwili ddydd Sadwrn, Tachwedd 13, 2021, David Royston Lewis, Llwynderi, Llechryd yn 71 mlwydd oed. Priod annwyl Shirley, tad cariadus Steven, Bryan a Gary, tad-yng-nghyfraith parchus Eleri, Hannah a Lisa, tadcu tyner Branwen, Hedydd, Hefyn, Wil, Griff, Jac, Ifan, Twm a'r ddiweddar Bethan, brawd hoffus Ryan a'r diweddar Ron, a ffrind ffyddlon i bawb. Trefniadau'r angladd i ddilyn. Rhoddion, os dymunir, tuag at 'Ffrindiau Canolfan y Don, Ysgol Aberporth' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

1004 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message