Death Notices & Obituaries

Iolo Ceredig Jones

JONES Iolo Ceredig Yn dawel ddydd Llun, Medi 6ed, 2021 ar cystudd hir bu farw Iolo Ceredig Jones, Meistr y bwrdd gwyddbwyll a Thalyrnwr. Mab y diweddar T. Llew Jones a Margaret Jones, brawd annwyl Emyr ac Eira, brawd-yng-nghyfraith Eiris a Gwyndaf, ewythr Guto, Nia, Owen, Phillip a Gareth. Ffrind addfwyn i bawb: 'O'r addfwyn yr addfwynaf'. Angladd breifat ddydd Mercher, Medi 15fed yn Amlosgfa Aberystwyth am 1 o'r gloch. Cyfraniadau, os dymunir, i Ward Gwenllian, Ysbyty Glangwili trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Ff01239 654240.

751 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message