Death Notices & Obituaries

Arthur John Lynne (Lynne) Davies

Davies Arthur John Lynne (Lynne) Yn dawel, ar ddydd Mercher 2il Mehefin, 2021 yng Nghartref Nyrsio Blaendyffryn, wedi salwch a ddioddefodd yn wrol a dewr hunodd Lynne, Delfryn, Glynarthen yn 83 mlwydd oed. Priod annwyl Mary, tad gofalus John a'i briod Liz; Michael a'i bartner Dilys; tadcu hoffus Geraint a'i briod Anwen, Elin a'i phartner Dominic; hen-dadcu tyner Sara a Dafydd; perthynas a ffrind didwyll. Gwasanaeth Angladdol Preifat, yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Iau 10fed Mehefin, 2021. Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner, tuag at 'Marie Curie' trwy law yr Ymgymerwr Angladdau, Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Ff(01239) 851005. www.lewisfunerals.co.uk

717 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message