Death Notices & Obituaries

Eliza Davies

Eliza Jane DAVIES (Jennie) Yn dawel yng Nghartref Llwyndyrys ddydd Mercher, 24ain o Fawrth, 2021, Eliza Jane Davies, gynt o Dolawel, Eglwyswrw yn 95 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Harold (AI), mam gariadus y diweddar efeilliaid, Judith a Janet, mam-yng-nghyfraith barchus Dafydd a Terry, mamgu balch Rhys, Gwion, Owain, Siac Eilian, hen-famgu hoffus Mared, Dyfan, Maggie, Macsen, Ioan a Martha. Gwasanaeth angladdol hollol breifat ddydd Sadwrn, Ebrill 3ydd. Bydd yr osgordd yn teithio drwy Eglwyswrw ar gadael Aberteifi am 10.30. Blodau'r teulu yn unig. Rhoddion, os dymunir, tuag at 'Ymchwil Dementia yng Nghymru gweldig' trwy law Mrs Lowri Evans Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi SA43 1DF Ff01239 621192.

656 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message