Death Notices & Obituaries

Patricia Jenkins

Jenkins Patricia "Pat" Yn sydyn fore dydd Iau 4ydd o Fawrth 2021 Pat, 2 Heol Dewi, Ebenezer Street Castell Newydd Emlyn, gynt o Parcysty, Drefach Felindre. Priod ffyddlon y diweddar John, mam dyner Helen, mam yng nghyfraith hoffus Chris, mamgu gariadus Katharine, Sarah a Thomas, chwaer a chwaer yng nghyfraith annwyl. Gwasanaeth breifat yn unol â'r canllawiau presennol Ddydd Gwener 19eg o Fawrth 2021 yn Eglwys St Celer, Llangeler am 11.00 o'r gloch , yw canlyn yn amlosgfa Parc Gwyn Arberth am 1.00 o'r gloch. Byddai'n gysur i'r teulu pe dymunai cyfeillion a chymdogion Pat ddod allan i dalu'r deyrnged olaf gan ddilyn canllawiau pellter presennol. Dim blodau, rhoddion os dymunir tuag at Uned Chemotherapy, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, trwy law Wyn Williams, Trefnwr Angladdau, Rhydfoyr Uchaf, Felindre, Llandysul SA44 5JE, Ffon 01559 370412.

606 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message