Death Notices & Obituaries

Morfudd James

JAMES Morfudd Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mercher, Hydref 7, 2020, Morfudd Volk James (gynt Trewindsor, Llangoedmor) yn 90 mlwydd oed. Chwaer annwyl Lynn, Joan, Gwyn a'r ddiweddar Eirwen, Ida, Will, Mag, Gwyneth, Jenny a'u teuluodd. Gwasaneth i ddiolch am ei bywyd yn Eglwys Sant Cynllo, Llangoedmor ddydd Iau, Hydref 15 am 11.30 o'r gloch a hefyd yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 1.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i'r 'Samaritans' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi SA43 1DF Ffon: 01239 621192.

538 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message