Death Notices & Obituaries

Sarah Margaretta Davies

DAVIES Sarah Margaretta (Sally) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mercher, Awst 26ain, 2020 hunodd Sally, 61 Brynglas, Aberporth, priod ffyddlon y diweddar Jack, mam gariadus Eirian, Meurig, Enfys a Mair, mam-yng-nghyfraith barchus Eilir, Alan, Lisa a'r diweddar Eifion, mam-gu a hen fam-gu annwyl. Rhoddir i orffwys, yn hollol breifat, ym Mynwent Tanygroes. Ymholiadau pellach i Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau. Ff01239 654240.

534 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message