Death Notices & Obituaries

Brian Eryl Jones

Jones Brian Eryl Yn dawel ar ddydd Sadwrn, Awst 15fed yng Nghartref Gofal Maes Llewellyn, hunodd Brian Eryl (Jones Met) yn 84 oed. Brian o Llys Eryl, Clos y Meini, Crymych,Gannwyl a ffrind gorau Buddug, tad cariadus Lowri a Lisa, tad yng nghyfraith hoffus Mark a Ludo a tadcu llawn drygioni i Sara, Gethin a Ella, unig frawd Valmai. Angladd breifat yn y tar ddydd Sadwrn, Awst 22ain am 1.30yp, a chladdu ym mynwent Antioch, Crymych am 2yp. Blodau'r teulu yn unig. Dim du os welwch yn dda, gwisgwch rhywbeth glas (ei hoff liw). Rhoddion os dymunir I Diabetes UK trwy law Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans 54 Pendre, Aberteifi, SA43 1JR. Ffon 01239 615266. Peacefully on the 15th of August in Maes Llewellyn Care Home, Brian Eryl (Jones Met) passed away aged 84. Brian of Llys Eryl, Clos y Meini, Crymych, Loving husband and best friend of Buddug, loving father of Lowri and Lisa, caring father in law of Mark and Ludo and a mischief loving grandfather of Sara, Gethin and Ella, only brother of Valmai. Private funeral at his home on Saturday, August 15th at 1.30pm and burial at Antioch Chapel, Crymych at 2pm. Family flowers only but please wear something blue, his favourite colour. Donations if desired towards Diabetes UK, received by Mr Peter Evans, funeral director 54 Pendre Cardigan, SA43 1JR Tel 01239 615266.

1016 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message