Death Notices & Obituaries

Nesta Margaret Selby

Selby Nesta Margaret Yn dawel ar ddydd Sadwrn 6ed Mehefin 2020, yng Nghartref Gofal Peniel ger Caerfyrddin, wedi afiechyd a ddioddefodd yn ddewr, hunodd Nesta, Ty'r Allt, Abercych (gynt Gellideg), yn 79 mlwydd oed. Priod tyner y diweddar Wil, mam annwyl John, Ceinwen a'i phriod Alun, mamgu gariadus Geraint a Briony; Aled a Sarah, hen-famgu balch Mila, chwaer barchus, Florrie, Doreen, Dai, Dilwen a'r diweddar Lynne, Brenda ac Alun; chwaer-yng-nghyfraith ddidwyll Mary, John a Laurence ynghyd a modryb hoffus. Gwasanaeth Angladdol Preifat a Chladdedigaeth ym Mynwent Capel Bryngwenith. Plethdorch y teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Ymchwil Cancr Cymru trwy law Maldwyn Lewis, Ymgymerwr Angladdau, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, SA44 5QH www.lewisfunerals.co.uk

550 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message