Death Notices & Obituaries

Ceinwen Williams

WILLIAMS Ceinwen Yn dawel yn Ysbyty Llwynhelyg ddydd Mercher, Mai 13, 2020, Ceinwen Irene Williams, Morawel, Rhosygilwen, Cilgerran yn 80 mlwydd oed. Priod annwyl Peter, mam gariadus Nicola ar ddiweddar Mandy, mam-yng-nghyfraith barchus Gareth, mamgu dyner Geraint, Nia and Carys, hen-famgu balch, a chwaer hoffus Barbara. Gwasanaeth preifat ar lan y bedd ym Mynwent Capel Ty Rhos. Rhoddion, os dymunir, i "Muscular Dystrophy" trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192

406 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message