Death Notices & Obituaries

David Arthur Thomas

THOMAS David Arthur (Dai) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili ddydd Mercher, Mai 13eg, 2020 hunodd David Arthur (Dai), Pencraig Fach, Ponthirwaun, brawd y diweddar Rachel Ann, Cliff, May, Ianto, Ceri a Gwilym (Parc Clement, Boncath gynt). Angladd hollol breifat yn ei ddymuniad. Ymholiadau pellach i Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau. Ff01239 654240.

760 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message