Death Notices & Obituaries

Endaf Arthen Evans

EVANS Endaf Arthen (Endaf Pantygronw) Yn sydyn, ond ar ôl gwaeledd hir, ar Fai 6ed, 2019, yng nghwmni ei deulu, bu farw Endaf, Tir Blaenant, Glynarthen, gwr annwyl a ffyddlon Bethan, tad a thad-yng-nghyfraith tyner a gofalus Dylan, Elen a Mark a Siân a Bedwyr, Dat balch a chariadus Owen, Mererid, Tudur, Lleucu, Leisa, Hanna a Gruff a brawd hoffus Verona, Jeanian, Rhiannon a'r diweddar Ifor a Tegwyn. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Glynarthen Ddydd Mercher, Mai 15fed am 11o'r gloch y bore. Blodau'r teulu yn unig, derbynnir cyfraniadau, os dymunir, tuag at 'Gwasanaethau Ambiwlans Cymru' trwy law Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau, Llandysul, Ceredigion. SA44 6QS. Ffôn 01239 654240

491 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message