Death Notices & Obituaries

Dots Gwynne

GWYNNE Dots Yn dawel yng Nghartref Nysrio Brondesbury ddydd Gwener, Ebrill 5, 2019, Dorothy Margaret Gwynne, 24 Stryd William, Aberteifi yn 80 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Hubert, mam, mam-yng-nghyfraith, mamgu, hen-famgu a chwaer gariadus. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Iau, Ebril 11 yn ei chartref ysbrydol Capel Bethania am 2.00 o'r gloch, a phreifat yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 4.00 o'r gloch. Dim blodau yn ol ei dymuniad, ond rhoddion, os dymunir, tuag at 'Cardiac Unit', Ysbyty Glangwili, trwy law Mrs Lowri Evans, 4 Stryd Morgan, Aberteifi. Ffon: 01239 621192. GWYNNE Dots Peacefully at Brondesbury Lodge Nursing Home, Cardigan on Friday, April 5, 2019, Dorothy Margaret Gwynne, 24 William Street, Cardigan aged 80 years. Beloved wife of the late Hubert, a much loved mother, mother-in-law, grandmother, great-grandmother and sister. Public funeral service on Thursday, April 11 at her spiritual home Bethania Chapel at 2.00pm, followed by a private committal service at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 4.00pm. No flowers by request, but donations, if desired, to the Cardiac Unit, Glangwili Hospital c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192

644 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message