Death Notices & Obituaries

Eirlys Price

PRICE Eirlys Yn dawel yng Nghartef Glyn Nest, Castellnewydd Emlyn ddydd Iau, Mawrth 7, 2019, Eirlys Adeline Price, gynt Maeshyfryd, Llandudoch, yn 82 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Lyndon, mam gariadus, Caryl, Eirian ac Alan, mam-yng-nghyfraith barchus Stephen, mamgu dyner Richard, Steffan, Iwan, Megan a Rhys, chwaer hoffus John. Gwasanaeth cyhoeddus ddydd Llun, Mawrth 18 yn Amlosgfa Parc Gwyn Arberth am 12.15 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig, rhoddion, os dymunir, i Gartref Glyn Nest trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192

595 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message

Add your message