Death Notices & Obituaries

William Jones

JONES William Yn dawel yn ei gartref yng nghwmni ei deulu dydd Mercher, Chwefror 6, 2019, William Ewart (Bill) Jones, Glanrhyd Isaf, Boncath yn 86 mlwydd oed. Priod ffyddlon Jen, tad arbennig Lyn, Ian a'r diweddar Dylan, tad yng nghyfraith, tadcu a hen dadcu hoffus iawn. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg am 1.00 o'r gloch. Blodau teulu yn unig. Ymholiadau pellach i Hywel Bowen Trefnyddion Angladdau Dewi Davies, Castell Newydd Emlyn. Ffon. 01239 710495

381 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message