Death Notices & Obituaries

Nancy Johnson

Johnson Nancy Yn dawel tra yng ngofal ei merch a'r ei haelwyd yn Feidrfair, Aberteifi hunodd Nancy ar ddydd Sul 3ydd Chwefror 2019 yn 93 mlwydd oed; roedd yn un o ddeg o blant, Mam a ffrind mor ffyddlon i June, mamgu annwyl Alison ac Andrew, hen-famgu gariadus Anwen, a Carwyn a hen hen-famgu dyner Ffion, Sara a Dafydd. Bu'r gwasanaeth angladdol yn breifat yn Amlosfa Parc Gwyn, Arberth dydd Llun 11eg Chwefror. Os dymuner derbynnir cyfraniadau er cof tuag at 'Alzheimers' trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-Pal, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851005 www.lewisfunerals.co.uk.

398 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message