Death Notices & Obituaries

Sal Owen

OWEN Sal Yn dawel yng nghartref ei merch, ddydd Sul, Chwefror 11, 2018, Sarah Ann (Sal) Owen gynt Dorfil, Boncath yn 97 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Willie, mam gariadus Moni, mam-yng-nghyfraith barchus Peter, mamgu dyner Nicola a Rob, hen famgu hoffus Elis ac Ifan, a chwaer y diweddar Will. Gwasanaeth cyhoeddus, ddydd Gwener, Chwefror 16 yng Nghapel Blaenffos am 2.00 o'r gloch. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi, SA43 1DF. Ffon: 01239 621192

196 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message