Births

E Roberts

ROBERTS Ganwyd Erin Medi ar Fedi 6ed, 2012 yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, merch fach i Hawys ac Owain Roberts, Aberystwyth ac wyres gyntaf Terwyn a Marged Tomos, Llandudoch a Robert a Helen Roberts, Morfa Nefyn. Croeso i'r byd Erin fach, oddi wrth Mamgu, Dadcu, Taid a Nain

1161 views

Messages