Births

K Adams-Lewis

Adams-Lewis Mae'n bleser gan Hedd a Kirsty gyhoeddi genedigaeth eu mab lolo Rhys ar Ebrill 11eg 2012 Hedd and Kirsty are delighted to announce the birth of their son lolo Rhys on 11th April 2012

1129 views

Messages