Births

L Smart

SMART Llongyfarchiadau i Owain a Delyth Glasfryn, Cilgerran ar enidigaeth mab ar 18 Hydref 2012 Brawd i Lisa a Mari ^ Oddiwrth y Teulu i gyd

1638 views

Messages