Birthdays

Eurfron Jones

EURFRON JONES Llongyfarchiadau i fam a mam-gu arbennig EURFRON JONES ar ei phen-blwydd yn 90 oed ar Awst 20fed 2019 Oddi wrth Lynne, Rhys, Osian ac Efa

389 views

Messages