Birthdays

Ray Jones

Llongyfarchiadau i Ray Jones, Rhos a Mor, Plwmp (Ray Peel) ar ei phenblwydd yn 90 blwydd oed ar y 27ain o Fedi. Oddi wrth y plant, wyrion a gorwyrion.

1069 views

Messages