Birthdays

Dilys Phillips

Penbwlydd Hapis i Mami sef Dilys, Isfoel, Crymych sy'n 90 oed ar Fai 7fed Cariad mawr wrth Gillian, Meurig, Ioan, Nia a'u teuluoedd Bydd Dydd Agored yn Isfoel ar y 7fed 10.30yb ymlaen Croeso i bawb Dim anrhegion ond cyfraniad os dymunir i'r Ymatebydd Cyntaf, Crymych.

366 views

Messages