Tivyside Advertiser - Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Birthday

Beryl Vaughan

VAUGHAN Beryl Penblwydd Hapus MAM Beryl Vaughan Tynewydd Clydau, sydd yn dathlu ei phenblwydd yn 90 ar y 1af o Tachwedd. Te Prynhawn yn Neuadd Bwlchygroes. Dydd Sadwrn 4ydd o Tachwedd. 3-5 yp Croeso Cynnes i Bawb Dim anrhegion, ond rhoddion os y dymunur i Adran Chemo Ysbytu Glangwili.
 
Published on 31/10/2023