Anniversaries

Bill Ac Eirlys Davies

Dymuniadau gorau i Bill ac Eirlys Trefawr, Llanfyrnach ar eu Priodas Arian ar 20fed Mefehin Cariad mawr, Dad, Mam, Euros a Bethan, Huw a Jenny, Daniel, Jac, Curtis ac Efa

2174 views

Messages