Anniversaries

Lyn & Liz Jones

Lyn & Liz Jones Priodas Aur Lyn a Liz Jones, Karinia. 12-09-2020. Llongyfarchiadau mawr i Mam a Dad ar ddathlu ei Priodas Aur. Cariad mawr, Neil, Helen a Kitty.

789 views

Messages