Anniversaries

Bryn A Meinir Nicholas

Priodas Aur Bryn a Meinir Nicholas 18/7/20 Llongyfarchiadau mawr i Mam a Dad ar ddathlu eich Priodas Aur. Cariad mawr, Emma, Anthony, Ifan, Dion, Aled, Clare a Ella xx

761 views

Messages