Anniversaries

L Francis

Llongyfarchiadau i Dadcu a Mamgu sef Les a Rhiannydd Francis, Henffordd, Crymych ar ddathlu eu Priodas Aur ar 29ain o Awst. Oddi wrth Mirain a Heledd. Bydd ty agored rhwng 2yp ac 8yp ddydd Sadwrn Awst 30ain. Dim anrhegion os gwelwch yn dda ond derbynnir cyfraniadau tuag at Ymatebydd Cyntaf Crymych.

1051 views

Messages