Anniversaries

H Richards

RICHARDS Llongyfarchiadau i Dad a Mam Hywel a Menna The Moorings, Aberporth Ar ddathlu eich Priodas Aur 9fed Tachwedd 2013 oddi wrth Nona a Catrin Cariad mawr i Tadcu a Mamgu oddi wrth Ela Wyn a Dafydd Elis xx

845 views

Messages