Anniversaries

I Page

Llongyfarchiadau i IVOR a MAIR PAGE Glynderi, Llangoedmor ar ddathlu eu PRIODAS DDIEMWNT ar 20fed Mawrth 2014 Llawer o gariad oddi wrth y teulu i gyd xxx Congratulations to IVOR & MAIR PAGE Glynderi, Llangoedmor on celebrating their DIAMOND WEDDING on the 20th March 2014 Lots of love from all the family xxx

1194 views

Messages