Anniversaries

M James

JAMES Llongyfarchiadau i Dad a Mam Gerwyn a Maisie Hafodwynog, Ffynnongroes ar ddathlu ei Priodas Diemwnt ar 19 Medi. Llawer o gariad Delyth a Ieuan, Eleri a Hugh.

936 views

Messages