Anniversaries

T Phillips

PHILLIPS Llongyfarchiadau i Twm a Clarice Dolwerdd, Rhôs, Llangeler Ar ddathlu eich Priodas Ddiemwnt Awst 8fed 2013 Cariad Mawr Oddiwrth Miriam Ty Agored rhwng 2 a 7. ^ Dim anrhegion, ond rhoddion os dymunir tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.

909 views

Messages