In Memoriam

Eurfron Jones

Jones Eurfron Er cof am fam a mam-gu gariadus a hunodd Tachwedd 14eg 2020 ond a drysorir yn ein calonnau am byth. Hiraethwn gyda deigryn ond cofiwn gyda gwên Lynne, Rhys, Osian ac Efa xxxx

279 views

Messages