Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Anniversary

Lyn & Liz Jones

Lyn & Liz Jones Priodas Aur Lyn a Liz Jones, Karinia. 12-09-2020. Llongyfarchiadau mawr i Mam a Dad ar ddathlu ei Priodas Aur. Cariad mawr, Neil, Helen a Kitty.

 
Published on 08/09/2020