Looking for Death Notices?

We've moved death notices to a new place.

Take me to death notices
Anniversary

Bryn a Meinir Nicholas

Priodas Aur Bryn a Meinir Nicholas 18/7/20 Llongyfarchiadau mawr i Mam a Dad ar ddathlu eich Priodas Aur. Cariad mawr, Emma, Anthony, Ifan, Dion, Aled, Clare a Ella xx

 
Published on 14/07/2020