HERE are the death notices published in the Tivyside Advertiser on June 7 and 14.

To place a notice, click here:

Nesta Maggie James (St Dogmaels)

Peacefully at her home Maesderwen St Dogmaels with her family on Monday, June 6, Nesta, devoted wife of the late George, loving mother of Raymond, Michael, Anne, Shirley, Dennis and Yvonne, loving mother-in-law, grandmother and great grandmother.

Public funeral service at Blaenwaun Chapel on Saturday June 18 at 11am. Donations if desired, towards Cardigan Health Centre, received by the funeral director Mr Peter Evans, 54 Pendre, Cardigan SA431JR, tel: 01239 615266.

Yn Dawel ym ei chartref Maesderwen Llandudoch Ddydd Llyn Mehefin y 6ed, Nesta Gwraig ffyddlon y diweddar George, Mam cariadus Raymond, Michael, Anne, Shirley, Dennis a Yvonne Mam yng nghyfraith barchus, Mamgu a Hen Famgu balch.

Gwasanaeth Cyhoeddus yn Ngapel Blaenwaun ddydd Sadwrn Mehefin 18 am 11ddeg or gloch. Rhoddion so dymunir tuag at Health Center Aberteifi trwy law y Trefnwr Angladdau Mr Peter Evans 54 Pendre, Aberteifi SA431JR. Ff01239 615266.

Eiry Jones (Llanbedr-Pont Steffan)

Yn sydyn, ond yn dawel, yn ei chartref ddydd Gwener, Mehefin 3, bu farw Eiry Jones, Dwyfor, Maesyllan, Llanbedr-Pont-Steffan (gynt Swyddfa'r Post, Boncath a chyn-arweinydd Cor Crymych a'r Cylch) yn 75 mlwydd oed. Priod annwyl Gary, mam gariadus Meinir a Delyth, mam-yng-nghyfraith barchus Huw a Keith, mamgu hoffus Efa, Dylan, Sioned a Ffion, a chwaer dyner.

Gwasanaeth preifat i'r teulu yn unig ddydd Mercher, Mehefin 15 yng Nghapel Bethabara am 1.00 o'r gloch. Rhoddion, os dymunir, i 'Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru' trwy law Mrs Lowri Evans, Trefnyddion Angladdau Colin Philips a'i Ferched, 4 Stryd Morgan, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

Dawn Lind (Maenclochog)

Peacefully at her home, with her daughters at her side, on Saturday, May 28, Dawn Whiting Lind (nee Jones) of Dolwar, Maenclochog (formerly of London House, Crymych) aged 82 years. Beloved wife of the late Eric, much loved mother of Anita and Elaine, proud grandmother of Jessica and Jonathon.

Funeral service on Monday, June 13 at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 1pm. Family flowers only, but donations, if desired, to the RSPCA c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Mary Griffiths (Llechryd)

Peacefully at Glangwili Hospital on Friday, June 10, Mary Lloyd Griffiths, Preseli View, Llechryd aged 95 years. Beloved wife of the late Brinley, dear mother of Roy, proud grandmother of Karen, Claire and the late Neil, cherished great-grandmother of Sian, Rhiannon, Ethan and Eve.

Funeral arrangements to follow. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan Tel: 01239 621192.

John Graham Collier (Maes Mwldan)

Peacefully at Glangwili Hospital on Friday May 27th, John of Maes Mwldan. Passed away aged 77. Best friend of Lynne.

Public funeral service at St Mary's Church Cardigan at 11am Thursday, June 16 followed by Interment at Penybryn Cemetery after the service. Enquires to the funeral Director Mr Peter Evans. Tel:01239 615266.

Nicholas Leigh-Cattrall (Llechryd)

Suddenly at his home on Monday, May 30, Nicholas Ivan Leigh-Cattrall, Nythfa, Llechryd aged 78 years. Beloved husband of the late Wendy, much loved father of Andrew and Nicola, proud grandfather of Samuel, Tinaya and Joshua.

Public funeral service on Friday, June 24 at Llanelli Crematorium at 2pm. Family flowers only, but donations, if desired, to the British Heart Foundation c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Parchedig Meurig Thomas (Cardigan)

Yn dawel yn ei gartref ddydd Sul, Mehefin 12, hunodd yn yr Arglwyd Iesu Grist y Parchedig Meurig Thomas, 14 Dol-y-Dintir, Aberteifi yn 87 mlwydd oed. Priod annwyl Ray, tad cariadus Rhiannon, Elinor a Shaun, Dylan a Julie, a thadcu hoffus Evie a Sophie.

Gwasanaeth angladdol hollol breifat. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau pellach i'r Trefnyddion Angladdau Colin Phillips a'i Ferched, Aberteifi Ffon: 01239 621192.

Bill Boulton (Hermon)

Peacefully at his home on Friday, June 10, William Henry (Bill) Boulton, Waun Fawr, Hermon aged 98 years. Beloved husband of the late Joyce, much loved father of Neville and the late Veronica, dear father-in-law of Gaynor and the late Gilbert, proud grandfather of Catrin, Rachel, Delun, William and Leanne, cherished great-grandfather of Caitlyn, Naomi, Steffan, Jac, William and Jac.

Public funeral service on Saturday, June 18 at St. Brynach Church, Llanfyrnach at noon. Donations, if desired, to the 'Crymych First Responder' c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Geoffrey Bran (Hermon)

Peacefully on Wednesday, June 1 at Glangwili Hospital, Geoffrey of Bryn Tawel, Hermon Connwyl Elfed, beloved husband of the late Mavis, devoted father of Richard, Rhiannon and Rhidian, much loved grandfather, respected father-in-law, also a dear brother. Geoffrey will be sadly missed by all his family and many friends.

Public funeral service on Friday, June 17 at Parc Gwyn Crematorium Narberth at 1:45pm. Family flowers only please, but if desired donations in lieu to Wales Air Ambulance c/o Peris Rice Carmarthen Funeral Director, Royal Oak Chapel of Rest,Old St Clears Road Johnstown Carmarthen SA31 3JF tel 01267 243787.

Iris Williams (Y Could)

Yn dawel yn ei chartref, nos Iau 26ain o Fai yn 80 mlwydd oed hunodd Iris, Heol y Wawr, Pentremeurig, Caerfyrddin. Ffrind gorau a gwraig gariadus Eirwyn, mam annwyl a gofalgar Rhian, Rhys a Nerys, mam-yng-nghyfraith hoff Iwan, Elin a BJ, mam-gu balch a chariadus Gruff a Heti, Efa ac Anaya, Nansi, Anni a Loti, chwaer gariadus Windsor a'i diweddar frodyr a chwiorydd.

Angladd ddydd Mercher 15fed o Fehefin 2022. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth am 12.15y.p. Blodau'r teulu yn unig. Rhoddion er cof, os dymunir, tuag at Uned y Byddar, Canolfan Elfed, Ysgol QE High; ApHosbis TCymorth neu TNyrsys Cymunedol Meddygfa Furnace House trwy law Glanmor Evans a'i Fab, Trefnwyr Angladdau, Capel Gorffwys Login, Heol Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2PG Ff01267 237100

Ros Jervis (St Dogmaels)

Peacefully at her home, in the arms of her loving husband Andrew, on Friday, June 3, 2022, Ros (Rosie) Jervis, Awelfor, Pentre Langwm, St. Dogmaels aged 52 years following a short battle with cancer. Ros was the devoted, loving and proud mum of Molly, Ethan and stepdaughter Hannah, beloved daughter to Margaret and sister to Iona and Mark. She was the loved and respected colleague of many across West Wales and the Hywel Dda University Health Board where she had been the director of public health since 2017.

Public funeral service at the Ceridwen Centre, Drefach Felindre on Sunday, June 19 at 12.30pm. Ros will be buried at a private service at Bargoed Natural Burial site in Saron, Llandysul. No flowers, but donations, if desired, will be put towards establishing a living tree planting memorial the family and friends are arranging and are being received by Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Barbara Jean Thomas (Newcastle Emlyn)

Peacefully at Glangwili Hospital on Wednesday June 1, Barbara aged 82 years of Aberarad, Newcastle Emlyn. Beloved wife of the late Denzil, loving mother of Elaine, Pauline and Richard, cherished grandmother and great-grandmother.

Public funeral service at Holy Trinity Church, Newcastle Emlyn on Friday Jun 1st 2022 at 11am. Family flowers only please, donations in lieu to Gwenllian Ward, Glangwili Hospital, received by Hywel Bowen of D. L. Davies, Funeral Directors, Llys Gwyddon, Newcastle Emlyn, SA38 9RA. Tel. 07974 105323 or 01239 710495.

Kelly (nee Owen) Thomas (Cardigan)

Peacefully at her home on Monday, June 6, Kelly Louise Thomas 18 Awel-yr-Afon, Cardigan aged 40 years. Loving fiancée of Jason, devoted mum to Kaela, Zac, Leon and Lyra, dear 'step-mum' to Jacob, beautiful daughter of Sian and David, much missed sister of Zoe and Adam, much loved auntie of Nancy and a loving, caring friend to many.

Public funeral service on Friday, June 17 at Parc Gwyn Crematorium, Narberth at 10.45am. Donations, if desired, to Cardigan Cancer Care or the Acute Response Team c/o Mrs Lowri Evans of Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, 4 Morgan Street, Cardigan Tel: 01239 621192.

Andrew Lane (Aberystwyth)

Suddenly at his home on Wednesday, June 2, Andrew Thomas Lane, Maes-y-Mor Apartments, Aberysywyth aged 52 years. Much loved son of Jan Antoniazzi and the late Peter Lane, loving brother of Zena, a proud father, uncle and great-uncle.

Public funeral service on Tuesday, June 21 at the chapel in Aberystwyth Crematorium at 1pm. He will be laid to rest in Aberystwyth Town Cemetery. Further enquiries to Colin Phillips and Daughters Funeral Directors, Cardigan Tel: 01239 621192.

Edward Albert Jackson (Llechryd)

Peacefully at Glangwili Hospital on Saturday, May 21, Ted of Nantcrymanau, Llechryd, devoted husband of Maureen, loving father of David and Suzanne, respected father-in-law of Karen, proud grandfather of Robbie.

Public funeral service at Parc Gwyn Crematorium Narberth on Friday June 10 at 2:30pm. No flowers, donations if desired towards "Steffan Ward Glangwili Hospital" received by the funeral director Mr Peter Evans, 54 Pendre, Cardigan SA431JR, Tel: 01239 615266.

Grace Robinson (Crymych)

Peacefully at her home on Tuesday, May 31, Grace of Bro Preseli, Crymych (formerly of Postgoch, Felindre Farchog). Beloved partner of the late Lewis, loving mother of Tony, Clive and Stuart and a much-loved grandmother, great grandmother and great-great grandmother.

Funeral service on Tuesday, June 14 at St Brynach's Church, Nevern at 1pm followed by interment in the Churchyard. Family flowers only. Donations in lieu if desired, made payable to 'Wales Air Ambulance' c/o Paul Jenkins & Sons Funeral Directors, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB. Tel: 01348 873250.

Lewis Benjamin Davies (New Quay)

Suddenly at his home on Friday May 27, Lewis of Cwm Halen, New quay, aged 87. Lewis was a devoted husband of Glenda, loving father of John, Betty and Aerona, proud grandfather and great grandfather, fond brother of Nelian.

Private funeral service to be arranged. Enquires to the funeral director Mr Peter Evans. Tel: 01239 615266.