Cynhaliwyd yr eisteddfod ar Ionawr 25. Cafwyd eisteddfod hamddenol a dymunol iawn. Y beirniaid oedd Angharad Mair Jones, Caerfyrddin, a Dana Edwards, Aberystwyth. Mrs Hazel Evans, Bryngwyn, oedd y beirniad arlunio. Diolch iddynt am eu gwaith graenus.

Y cadeirydd oedd y Bon Denzil Davies a draddododd araith gofiadwy iawn am lên gwerin yr ardal. Diolch i’r cyfeilyddion am eu gwaith campus – Gareth Wyn Thomas, Capel Hendre, a Geraint Rees, Llandyfaelog.

Dyma’r canlyniadau:

Unawd i blant ysgolion lleol yn byw o fewn pum milltir i Genarth

Unawd oedran Meithrin a Derbyn: 1, Sioned Stanford; 2, Erin Davies 3, Jac Thomas

Unawd Blwyddyn 1 a 2: 1, Mali Davies; 2, Gwen Evans 3, Bella a Rhys

Unawd Blwyddyn 3 a 4: 1, Naomi Davies; 2, Mali Davies 3, Caleb King

Unawd Blwyddyn 5 a 6: 1, Ifan Evans; 2, Isabella/Dylan3, Aurora Caldwell

Parti Unsain i Ysgolion Cynradd: 1, Ysgol Cenarth

Unawd dan 6 oed. Agored: 1, Gruffudd Davies; 2, Greta Jones

Unawd 6 a than 9. Agored: 1, Holly McKay; 2, Celyn Davies 3, Poppy James

Unawd 9 a than 12. Agored: 1, Ianto Evans; 2, Peredur Llywelyn 3, Cira Harries

Unawd 15 a than 18. Agored: 1, Phoebe Salmon; 2, Bethan Evans

Canu Emyn dan 15 oed. Agored: 1, Ianto Evans; 2, Peredur Llywelyn

Alaw Werin dan 15 oed. Agored: 1, Ianto Evans

Cân Ysgafn Fodern neu gân o sioe gerdd: 1, Bethan Evans; 2, Phoebe Salmon

Unawd Alaw Werin. Agored: 1, Geraint Rees; 2, Bethan Evans 3, Phoebe Salmon

Her Unawd dan 25 oed: 1, Sioned Howells

Canu Emyn dros 50 oed: 1, Geraint Rees; 2, Meredith George

Canu Emyn dan 50 oed: 1, Bethan Evans; 2, Sioned Howells

Her Unawd. Agored: 1, Ceri Davies; 2, Sioned Howells 3, Bethan Evans

Yr Hen Ganiadau/Unawd Gymraeg: 1, Ceri Davies; 2, Sioned Howells

Parti Unsain: 1, Bois Cenarth

Tlws yr Ifanc – Ianto Evans Cas blaidd

LLEFARU

Llefaru i blant ysgolion lleol yn byw o fewn 5 milltir i Genarth

Llefaru oedran Meithrin a Derbyn: 1, Erin Davies; 2, Sioned Stanford 3, Llion Betteley

Llefaru Blwyddyn 1 a 2: 1, Rhys Betteley; 2, Bella Thomas 3, Mali Davies

Llefaru Blwyddyn 3 a 4: 1, Gwion Bowen; 2, Mali Davies 3, Naomi Davies

Llefaru dan 6 oed. Agored: 1, Gruffudd Davies; 2, Greta Jones

Llefaru 6 a than 9. Agored: 1, Celyn Davies

Llefaru 9 a than 12. Agored: 1, Peredur Llywelyn; 2, Ceira Harries 3, Ianto Evans

Darllen darn o’r Ysgrythur. Agored: 1, Sioned Howells; 2, Bethan Evans; 2, Llinos Harries; 2, Maria Evans

Llefaru dan 25 oed, Agored: 1, Sioned Howells

Her Adroddiad. Agored: 1, Sioned Howells; 2, Maria Davies

Parti Cydadrodd 1, Brynberian; 2, Cenarth

Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 1, Meredith George Llinos Harries

Tlws yr Ifanc – Peredur Hedd Llywelyn, Llandysul

Tarian Her – eitem a roddodd y mwyaf o fwynhâd i’r beirniaid – Ysgol Cenarth

LLENYDDIAETH

Cystadleuaeth y Gadair: 1, Siân Teifi, Llanfaglan, Caernarfon/Cwm-cou

Tlws Llenyddiaeth dan 1, 9 oed: 1, Mali Thomas, Rhos, Llangeler

Brawdddeg o’r gair LLYSYGRAIG: 1, Megan Richards, Aberaeron

Negesdestun: 1, Megan Richards, Aberaeron

Limrig: 1, Mary B Morgan, Llanrhystud

ARLUNIO

Arlunio mewn lliw i blant ysgol gynradd

Meithrin a Derbyn: 1, Erin Davies; 2, Mabli King 3, Paige Evans

Blwyddyn 1 a 2: 1, Mali Thomas; 2, Isla Edwards 3, Finnley Parsons/Cassandra Evans

Blwyddyn 3 a 4: 1, Naomi Davies; 2, Chloe Kelly Gidley 3, Osian Thomas

Blwyddyn 5 a 6: 1, Isabella Evans; 2, Oscar Bryer 3, Isabelle Abram

Ysgrifennu enw ar ffurf celf

Meithrin a Derbyn: 1, Mabli King; 2, Erin Davies 3, Jax Foster Richards/Tom Bryer

Blwyddyn 1 a 2: 1, Gwenllian Evans; 2, Ellis Stanford 3, Layla Mawson Woods

Blwyddyn 3 a 4: 1, Naomi Davies; 2, Mali Davies 3, Alex Griffiths

Blwyddyn 5 a 6: 1, Ifan Evans; 2, Oscar Bryer/Isabella Evans 3, Oscar Jones

Darn o waith digidol ar y thema ‘Cartref’: 1, Elijah Smyth; 2, Mali Thomas 3, Ceyla Williams