Bardd buddugol yn Eisteddfod Llanarth yn ddiweddar oedd Mali Thomas, Rhos, Llangeler.

Mae Mali yn ddisgybl Blwyddyn 13 yn Ysgol Bro Teifi yn astudio hanes, Saesneg a Chymraeg.

Ymysg yr enillwyr eraill roedd sawl cystadleuydd o ardal Dyffryn Teifi.