Cyflwynodd Mrs Rhiannon Ainsworth, llywydd Merched Glannau Teifi, siec am £800 i Matt Adams ar ran Calon Tysul a siec am £300 i Ann Jones ar ran Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen (Penwythos Cerdded Llandysul).